WAAR WOORD EN KUNST ELKAAR RAKEN

 

                  home       kunstenaars       muzikanten/podium          workshops          info         contact    

 

 

’tÉén en ‘tAnder atelier

 

Voor kinderen van de lagere school!

 

't één en 't ander atelier biedt kinderen van de lagere school de mogelijkheid om hun creatieve kriebels de vrije loop te laten gaan op papier, in klei, gips, hout, enzovoort.

In ’t één en ’t ander atelier is er één en ander te zeggen, te zien, te maken, te beleven… De kinderen krijgen ook de kans om van het ene atelier naar het andere atelier te gaan. Door de samenwerking met kunstenaars die tentoonstellen in “Huis Bavart” genieten de kinderen van een persoonlijke uiteenzetting van kunsttechnieken.

De workshops gaan door in de woonkamer van 'Huis Bavart', een oud herenhuis waar vzwBavart voor een 'kunstigesfeer’ zorgt. Er worden maandelijks nieuwe tentoonstellingen georganiseerd in de souterrain van het huis. Deze ruimtes kijken uit op de tuin waar eveneens vanalles te beleven valt!

Tijdens de laatste sessie wordt een tentoonstellingmet de werken van de kinderen opgesteld. De ouders zijn dan van harte welkom om de kunstwerkjes te komen bewonderen.

 

Praktische info

Wat? Ons kinderatelier biedt avontuurlijke workshops met papier, klei, gips, recyclagemateriaal, hout, enzovoort! Gast-kunstenaars tonen hun geheime technieken en wij mogen die eens uitproberen!

Wanneer? Tijdens het schooljaar, iedere zaterdag van 10u tot 11u30.

Waar?De workshops gaan door in de woonkamer, tuin en expositieruimte van ‘Huis Bavart’!

Adres; vzw Bavart, Noordstraat 32, 9000 Gent.

Voor wie?Kinderen van 7 tot 12 jaar met creatieve kriebels…

Door wie? De workshops gebeuren o.l.v. Tine Vandenbussche;

Ergotherapeut en Beeldend therapeut, reeds jaren werkzaam in het creatief atelier van een voorziening voor personen met autisme en kinderen met gedrags-en emotionele stoornissen.

Eveneens medeoprichtster van ‘Bavart Art house Gent’.

Inschrijven kan voor telkens 10 sessies; totale kostprijs 60 euro (materiaal inbegrepen) Er kunnen maximum 10 kinderen deelnemen om voldoende individuele begeleiding te garanderen.

Datum: start workshops staat nog niet vast.  Wenst u op de hoogte te worden gehouden stuur dan zeker een mailtje.

 

Voor meer info kunt u mailen naar bavart@live.be met als titel ‘workshops’.

 

Onze visie

 

Tijdens de wekelijkse workshops voor kinderen van de lagere school, wordt de nadruk gelegd op individuele vormgeving. De kinderen krijgen de kans om gericht te experimenteren met verschillende materialen (verf, papier, klei, textiel, gips, papiermaché,recyclagematerialen...).

 

De kinderen leren op een speelse manier verschillende kunstenaars en kunsttechnieken kennen over heel de wereld! Het bezoeken van ateliers in de buurt of een workshop mee begeleid door een kunstenaar kunnen aan bod komen (bv. van lopende tentoonstellingen in Huis Bavart).

 

Kunst kan kinderen van verschillende leeftijden, uit verschillende lagen van de bevolking, van verschillende culturen dichter bij elkaar brengen. In de eerste plaats zorgt het uitwerken van creatieve opdrachten ervoor dat kinderen kunnen proeven van elkanders persoonlijke achtergrond. Voorkeuren en levensopvattingen worden duidelijk in de manier van werken van een kind.

Het atelier biedt ook ruimte om dit te laten bestaan en de kinderen te laten voeling krijgen met elkaars leefwereld. Respect voor elkaar en voor elkaars werk vormen twee van de belangrijkste bouwstenen van deze workshops.

 

Er worden geen vaste uitkomsten aangeboden, elk kind werkt een opdracht uit naar eigen aanvoelen mits bijsturing van de atelierbegeleidster. Op deze manier krijgt elk kind de kans om zijn/haar eigen 'ik' te ontplooien. Hierdoor komen telkens heel persoonlijke werkjes tot stand waar kinderen trots op kunnen zijn, ontdaan van alle prestatiedruk. Deze ateliermomenten zijn in de eerste plaats ontspanningsmomenten, waarbij de kinderen plezier beleven in het creatief werken. De kinderen ontwikkelen tegelijk motorische handelingen, leren in te spelen op de eigenschappen van verschillende materialen, leren zoeken naar oplossingen, kortom leren creatiever en zelfstandiger zijn.

 

Er worden ook groepsopdrachten gegeven waarbij verschillende kinderen stapsgewijs samenwerken aan 1 resultaat. Ook hier wordt de groep zodanig begeleid dat elk kind op zijn manier een eigen inbreng heeft. Dit creeërt een samenhorigheidsgevoel,maar het leert de kinderen ook de meerwaarde van het samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Zo kunnen oudere kinderen bijvoorbeeld jongere kinderen helpen, maar kunnen jongere kinderen ook hun rijkere fantasie aanbieden om ideeën uit te werken.

Met deze workshops willen we de kinderen vooral kind laten zijn, met hun fantasie, hun manier van kijken naar de wereld zonder iets op te leggen wat niet eigen is aan zijn/haar persoon. We willen grenzen verleggen om kinderen zelf initiatief te laten nemen, zichzelf te durven tonen, zichzelf te ontwikkelen.